Announcements

Kaji Selidik Kesedaran Pelabur SIDREC 2021

2021-09-02 SIDREC IAS 2021 Website (BM)_Article Banner

Kaji Selidik Kesedaran Pelabur SIDREC 2021 kini tersedia.

Sekiranya anda pernah melabur dalam produk pasaran modal yang ditawarkan oleh PPK di Malaysia, kami ingin mendapatkan pandangan anda mengenai SIDREC dan perkhidmatannya.

Bagi tujuan bahagian ini, produk-produk pasaran modal merangkumi saham domestik dan luar negara, bon, skim unit amanah, skim persaraan swasta (PRS), waran, produk-produk berstruktur dan pelaburan lain yang disasarkan kepada pelabur individu/runcit.

Penyedia perkhidmatan kewangan merangkumi bank, bank Islam, syarikat pengurusan dana, penyedia PRS, syarikat pembrokeran saham, syarikat pembrokeran derivatif dan syarikat pengurusan unit amanah.

Kaji selidik ini memerlukan masa kurang dari 10 minit untuk diselesaikan. Ini akan memberi SIDREC pandangan mengenai inisiatif kesedarannya di kalangan pelabur individu / runcit.

You May Also Want to Read

SIDREC 13th Annual General Meeting

SIDREC successfully concluded its 13th Annual General Meeting (AGM) on 18 April 2023 which was held in person, at the Conference Hall 2, Securities Commission

SIDREC at Save & Invest 2021

The Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC) recently participated at the Save & Invest 2021 virtual event which was jointly organised by Money Compass Media,